EPub
Electronic publications & PhD repository, University of Zenica
 

Welcome !

 

EPub je baza elektronskih publikacija Univerziteta u Zenici. Baza je prvobitno zamišljena kao Repozitorij doktorskih disertacija, ali je proširena i ostalim elektronskim izdanjima Univerziteta, prvenstveno knjigama, odnosno udžbenicima, monografijama, skriptama, zbirkama zadataka i slično.

Baza sadrži osnovne podatke o svim odbranjenim doktorskim disertacijama na fakultetima Univerziteta uz neki od pratećih dokumenata, koji su autori pripremili za distribuciju – sažetak i/li prezentaciju i/li samu disertaciju.

Sve ostale publikacije date u bazi su na raspolaganju za download.

Serijske publikacije Univerziteta u Zenici u elektronskom obliku mogu se naći na

https://unze.ba/serijske-publikacije/

Poslužite se!!!